ဘာမွမသိခ်င္ေတာ့


ဘာမွမသိတဲ့ေ၀ဒနာကို ကုရန္အလြန္ခက္ပါသည္။                   (ကိုယ္)
သိသိႀကီးနဲ ့ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာက်ေတာ့ကုသရန္ေဆးမရိွပါ- (စိတ္)

ခြ်င္းခ်က္အေနနဲ ့ကိုယ့္စိတ္ကိုသိေနရန္ ဘာ၀နာပြားမ်ားရန္လိုလာသည္။

မွတ္ခ်က္။      ။ (မိမိကိုယ္ကို သံုးသပ္ျခင္း)

Advertisements

One comment on “ဘာမွမသိခ်င္ေတာ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s