(Drucker) ဒရပ္ကာသို ့အမွာစကား -ေက်ာ္၀င္း


ပညာလူ ့အဖြဲ ့အစည္းတြင္ မည္သည့္ပညာမွ စစ္တုရင္ ခံုေပၚမွ ဘုရင္မ အေနအထားမရိွေတာ့ပါ။ ပညာအားလံုးမွာ တန္းတူ တန္ဖိုးရိွၾကသည္သာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပညာအားလံုး၏ ဦးတည္ရာမွာ ေလာကလံုးသေဘာေဆာင္သည့္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ (Peter Drucker) ကၽြန္ေတာ္တို ့တစ္ေတြမွာ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ သုတ၊ ရသစေသာ ခဲြျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္းလူလားေျမာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိဇၨာပညာထဲမွာပင္ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒ စသျဖင့္ ထပ္မံခဲြျခားၾကသလို သိပၸံတြင္လည္း ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ စသျဖင့္ အသီးသီး အသက အသက ရိွၾကသည္။ အလားတူ ၀တၴဳ ကဗ်ာမွ ရသ၊ ေဆာင္းပါး ဆိုလွ်င္ သုတ စသျဖင့္ ေယဘုယ် နားလည္ထားၾကသည္။ စစ္စစ္ စပါယ္ရွယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Specialization) ဆိုသည္မွာ စက္မွဳေခတ္၏ ေလ့လာနည္း ျဖစ္သည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း တကၠႏိုလိုဂ်ီ (Information Technology) က စက္မွဳေခတ္၏ (Specialized) စပါယ္ရွယ္လိုက္ပညာရပ္မ်ားကို ဆဲြစုလိုက္သလို ရိွသည္။ ဤသို ့ဆိုသည္ႏွင့္ ဘာကိုမွ စပါယ္ရွယ္လိုက္ လုပ္စရာမလို။ အားလံုးတီးမိ ေခါက္မိ ရိွလွ်င္ ျဖစ္ၿပီဟု သေဘာယူ၍ မျဖစ္ပါ။ ပညာရပ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚ ပို၍ နက္နက္ရိွဳင္းရိွဳင္း စပါယ္ရွယ္လိုက္ လုပ္ဖို ့လိုသလို ပညာရပ္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆုပ္မိကိုင္မိဖို ့အေရးႀကီးသည္။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္ကို ေျပာရလွ်င္ ပညာရပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ သီးသန္ ့စည္းခ်၍ ကန္ ့သတ္မရေတာ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္ပါ။ သခ်ၤာပညာရပ္မွ (Game Theory) ဂိမ္းသီအိုရီက ေဘာဂေဗဒထဲ ေရာက္လာသည္။ ရူပေဗဒမွ ေခးေအာ့(စ)သီအိုရီက လူမွဳသိပၸံစည္းထဲ ၀င္လာသည္။ ဇီ၀ေဗဒမွ (DNA) ဒီအင္ေအ သရုပ္ခဲြပညာက မႏုႆေဗဒ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာသည္။ အလားတူ သုတဟု အမ်ားယူဆထားေသာ လူမွဳသိပၸံက်မ္းမ်ားမွာပင္ အလွရသ သေဘာေတြ ပါလာသည္။ အသိေဗဒႏွင့္ အလွေဗဒၾကားမွ အစဥ္အလာအကန္ ့မ်ား မွဳန္၀ါးလာရာမွ ေပ်ာက္စပင္ ျပဳလာသည္။ ဤသို ့ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ သုတ၊ ရသစေသာ မိမိစဲြလန္းရာ အထုိင္ေပၚမွ မာနေတြ ၿပိဳင္ေနၾကသည္ မွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ပါသေလာ။ ေခတ္ၿပိဳင္ စီမံခန္ ့ခဲြမွဳပညာရွင္ (Peter Drucker) ကမူ ပညာရပ္ အားလံုး၏ ဦးတည္ရာကို ေလာကလံုး သေဘာေဆာင္သည့္ အမွန္ဟု လမ္းေၾကာင္း တည္ေပးထားသည္။ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ၾကပါကုန္…….။ From: ဆရာ ေက်ာ္၀င္း ရဲ ့ ဒုတိယအေတြး စာအုပ္မွ ကူးယူတင္လုိက္ပါသည္။

{ Peter Drucker ဆိုလွ်င္ Management စာေတြပါ မပါရင္ မျဖစ္ေသာ ဂုရုတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 2005 ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္ သူေရးခဲ့တဲ့ Management စာအုပ္ေတြဟာ အခုထက္ထိ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘာသာျပန္ေရာ စာအုပ္ေတြပါ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အေတြးအေခၚပိုင္းေရာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေတြမွာပါ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္သာမကပဲ သူကိုယ္တုိင္ ဘာသာရပ္ေတြကို တစ္လိုင္းစီမဟုတ္ပဲ Law ဘာသာရပ္ေတြပါမက်န္ လိုလိုလားလား ေလ့လာခဲ့တာေၾကာင့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ခံထားတဲ့ ဆရာတဆူပါ။ အရမ္းအားက်ဖို ့ေကာင္းတဲ့ Guru ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ …..သွ်င္ }

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s