ေအာင္ျမင္မႈေလွကားေအာင္ျမင္မႈေလွကားသို ့တက္ရန္


———– 100% – I did.

———- 90% – I will.
——— 80% – I can.
——– 70% – I think I can.
——- 60% – I might.
—— 50% – I think I might.
—– 40% – What is it?
—- 30% – I wish I could.
— 20% – I don’t know how.
— 10% – I can’t.
– 0% -I won’t

From :Internet

3 comments on “ေအာင္ျမင္မႈေလွကား

  1. တင္ျပီးျပီးခ်င္းဘဲ ဖတ္လုိက္ပါတယ္
    ေအာင္ျမင္ဘုိ ့အတြက္ ကတေယာက္နဲ ့တေယာက္မတူနုိင္ဘူးထင္တယ္ အဲေတာ့အရာရာကုိ ပံုေသဘာမွ ေျပာလုိ ့မရဘူးထင္တယ္ “္ မီးေလး ”ေရ
    ေယဘူယ် အေနနဲ ့ေတာ့မွန္ပါတယ္
    ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ

  2. ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ခရစၥမတ္အားလပ္ရပ္ ျဖစ္ပါေစ

  3. ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s