ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားေတြ


ကၽြန္မတို ့ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေတြ ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အလြန္မ်ားေလသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ တစ္ရာေက်ာ္လို ့မွတ္မိၿပီး အတိအက်ကိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ ပါ။
ကိုေဇာ္က ၁၃၅ မ်ိဳးရိွသည္ဟု ျဖည့္ၿပီးေျပာျပေလသည္။
ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း ဆိုတဲ့ အဓိက တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့
အလြတ္ရ မွတ္မိေနေသးပါသည္။

လက္ရာေျမာက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပံုေလးေတြပါတဲ့ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေလးေတြဆိုရင္ ကၽြန္မ ၀ယ္သိမ္းထားမိပါသည္။

ဒီျမန္မာျပည္ေျမပံုထဲမွ တုိင္းရင္းသားစံုတဲြရုပ္ပံုေလးေတြမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းလွသလို ျပည္ေထာင္စုႀကီးလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းစြာျဖင့္ တည္တံ့ႏိုင္ပါေစ..

သတင္းစာထဲကလို ထည္ထည္၀ါ၀ါမေရးတက္လို ့အမွတ္တရ အေနျဖင့္သာ ေရးမိလိုက္ပါေတာ့သည္။

{၁၂၊ ၂၊ ၂၀၁၁} ေန ့မွာ က်ေရာက္တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ျပည္ေထာင္စုေန ့အတြက္ အမွတ္တရ

ျမေလးသွ်င္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s