ပဲ့ထင္သံ ေမးခြန္းမ်ား


ေနာင္ႏွစ္မွာ ေဘာင္မျဖစ္ေအာင္ ေမး…ေမး…ေမး
ေတြးစရာရိွတာ ေတြး…ေတြး…ေတြး
ေရးစရာရိွတာ ေရး…ေရး…ေရး
အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေငး…ေငး…ေငး
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့လူသားက ေသး…ေသး…ေသး
လကမၻာသို ့ကို အံတုမယ္လို ့ေျပး…ေျပး…ေျပး
ဆိုက္ကားယာဥ္ ဘိုးေတာ္ယာဥ္က ေႏွး…ေႏွး…ေႏွး
စိတ္ကူးယဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ေတြ ေလး…ေလး…ေလး
အႀကံေလးေတြ ေပး…ေပး…ေပး။ ။

ျမေလးသွ်င္

Advertisements

One comment on “ပဲ့ထင္သံ ေမးခြန္းမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s