အိုဘားမားကို ဘာလုိ ့ႏိုင္ေစခ်င္လဲဆိုရင္


အိုဘားမားကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြက ဘာလို ့ႏိုင္ေစခ်င္လဲဆိုရင္…
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲ ရိွပါတယ္…

တစ္-
ပညတ္သေဘာတရားအရ…
အို ဘားမား ဆိုတဲ့ နာမည္မွာ ဘားမားဆိုတဲ့ ကိုယ္တို ့ျမန္မာျပည္ရဲ ့နာမည္ရင္း တစ္ခုပါေနလို ့ အရင္းနီးဆံုး သူစိမ္းတစ္ေယာက္အေ
နနဲ ့ သိပ္ကို သေဘာက်ေနၾကလို ့ပါ

ႏွစ္-
ပရမတ္ သေဘာတရား အရ…
အိုဘားမား က ၿပီးခဲ့တဲ့သက္တမ္းမွာ လက္ရိွႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြအေနနဲ ့ရင္းနီးၿပီးသားအျပင္ ျမန္မာျပည္ကို လာလည္မယ္လို ့ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ပါ အိုဘားမားကို ႀကိဳဆိုမိတာပါ…

ထပ္မံအေရြးခံရလို ့တကယ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ Mr. Obama !

ျမေလးသွ်င္
{၇.၁၁.၂၀၁၂}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s