စက္ဘီး


ဘဝဆိုတာ စက္ဘီး စီးရသလိုပဲ

ဟန္ခ်က္ညီညီ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး နင္းရတယ္

စက္ဘီးစီး မတက္ခင္ကဆို ခဏခဏ ေခ်ာ္လွဲက်

စက္ဘီး စီးရင္ အဆင္းကို လိမ့္စီးခ်ရတာ အရမ္းကို လြယ္သေလာက္

ကုန္းျမင့္ေပၚေရာက္ဖို႕ အားစိုက္နင္းရတာ ပင္ပန္း ခက္ခဲတယ္

ျဖတ္သန္းရတဲ့ ဘဝလမ္းခရီး ဟာ အျပင္မွာေတာ့

ေျဖာင့္ခ်င္ ေျဖာင့္မယ္

ေကာက္ခ်င္ ေကာက္မယ္

ဒီလမ္းေတြကို သီးခံ ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့ လိုရာ ခရီးေရာက္ေအာင္

သြားေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား …

ျမေလးသွ်င္
၉  . ၅. ၂၀၁၃

Image Credit : ARTIST I Christian Jequel

 

One comment on “စက္ဘီး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s